EUROPEJSKI FUNDUSZ ROLNY NA RZECZ ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH:

EUROPA INWESTUJĄCA W OBSZARY WIEJSKIE

 

Operacja pod nazwą: „Wprowadzenie na rynek nowej innowacyjnej usługi w postaci profesjonalnego montażu stolarki okiennej i drzwiowej oraz osuszania obiektów” mająca na celu podejmowanie działalności gospodarczej współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 -2020.